Woordenlijst

Maak hiervoor een afspraak op een rustig moment. Wacht er niet te lang mee. Het is voor jou en je kind het beste om zo snel mogelijk over je zorgen te praten.

Bij het maken van een afspraak vertel je alvast kort waar je je zorgen om maakt. Zo kan de leerkracht zich voorbereiden. Tijdens het gesprek kun je je zorgen uitgebreid bespreken. De leerkracht zal je vertellen hoe het met jouw kind gaat. En of hij/zij jouw zorgen herkent. Je kunt ook vragen of de intern begeleider (IB-er) of zorgcoördinator bij het gesprek kan zijn. Deze persoon zorgt er op school voor dat kinderen extra hulp krijgen .

Hieronder zie je een aantal vragen die je kunt hebben als je je zorgen maakt om je kind. Heb je een andere vraag? Laat het ons weten, we helpen je graag!

Zorgplicht

Zorgplicht betekent dat school ervoor moet zorgen dat jouw kind een plek krijgt op een school die past. Ook als jouw kind extra begeleiding of ondersteuning nodig heeft. De zorgplicht geldt vanaf het moment dat je je kind aanmeldt.

Voortgezet speciaal onderwijs

Voortgezet speciaal onderwijs is voor leerlingen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking. En voor leerlingen die psychische problemen of gedragsproblemen hebben. Voor het voortgezet speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Uitstroomprofiel

Een uitstroomprofiel vind je in het ontwikkelingsperspectief van je kind. Er 3 soorten uitstroomprofielen.

  1. Vervolgonderwijs: het halen van een regulier diploma.
  2. Arbeidsmarktgericht: overstap naar de arbeidsmarkt, het liefst met een arbeidscontract.
  3. Dagbesteding: zo zelfstandig mogelijk functioneren in dagactiviteiten.

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Jouw kind heeft een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig om onderwijs te volgen aan een school voor speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. De school vraagt een TLV aan bij het Samenwerkingsverband. In de aanvraag staat welke ondersteuning jouw kind nodig heeft. En waarom de ondersteuning vanuit school niet genoeg is. Een groep deskundigen besluit of jouw kind een TLV krijgt, of niet.

Speciaal onderwijs (SO)

Speciaal onderwijs is voor leerlingen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking. En voor leerlingen die psychische problemen of gedragsproblemen hebben. Voor het speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Speciaal basisonderwijs (SBO)

Het speciaal basis onderwijs is voor kinderen die op een reguliere school niet het beste uit zichzelf kunnen halen. In het speciaal basisonderwijs krijgen leerlingen in kleinere klassen les. Er is ook extra ondersteuning om de onderwijsdoelen te bereiken. Voor het speciaal basisonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een omschrijving van de basisondersteuning en extra ondersteuning die een school heeft.

Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

Schoolmaatschappelijk werk helpt school bij de begeleiding van leerlingen waarvan de ontwikkeling niet zo lekker loopt. Het vormt de brug tussen leerling, ouders, school en (jeugd)zorginstellingen. De hulp van schoolmaatschappelijk werk(er) is er voor iedereen die invloed kan hebben op de situatie. Dat kan de leerling zijn, maar ook de ouders, de leraren en soms ook de (jeugd)hulpverlening.

Samenwerkingsverband (SWV)

In het Samenwerkingsverband zitten alle schoolbesturen van de Hoeksche Waard. De scholen werken op deze manier samen aan passend onderwijs. Ze maken bijvoorbeeld afspraken over de basisondersteuning die alle scholen geven. Maar ook welke leerlingen een plek krijgen in het speciaal (basis) onderwijs. Er is een Samenwerkingsverband voor het primair onderwijs en een Samenwerkingsverband voor het voortgezet onderwijs.

Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs. Het is voor leerlingen voor wie een vmbo-diploma niet direct mogelijk is. Meestal duurt de opleiding 5 jaar. Daarna gaan de leerlingen aan het werk, of stromen door naar het mbo. Voor het praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent dat alle kinderen een plek moeten krijgen op een school die bij ze past. Bij voorkeur in de buurt en binnen het Samenwerkingsverband waar jouw woonplaats onder valt. Passend onderwijs zorgt ervoor dat elk kind het beste uit zichzelf kan halen. Ook als zij daar extra ondersteuning bij nodig hebben. De ondersteuning die een school biedt staat in het ondersteuningsprofiel van de school.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Als jouw kind extra ondersteuning nodig heeft, moet de school een plan maken. Dit plan noem je het ontwikkelingsperspectief (OPP). In dit plan staat wat het uitstroomprofiel van jouw kind is en welke onderwijsdoelen daarbij horen. Ook staat er welke ondersteuning jouw kind daarvoor nodig heeft.

Minstens één keer per jaar bespreekt de school met jou het ontwikkelingsperspectief. Je bespreekt dan bijvoorbeeld of de extra ondersteuning jouw kind helpt. En of er misschien toch andere hulp nodig is. Of dat de ondersteuning niet meer nodig is. Het ontwikkelingsperspectief kan na zo’n gesprek met jou worden aangepast.

Multidisciplinair overleg (MDO)

In een multidisciplinair overleg spreken professionals over de ondersteuning van een leerling. Vaak zijn de leerling en de ouders ook bij het gesprek. Doel van het gesprek is om duidelijk te krijgen welke ondersteuning het kind nodig heeft. En of de ondersteuning goed helpt.

Leerplicht

Vanaf 5 jaar is een kind leerplichtig, dat betekent dat het naar school moet. De leerplicht duurt tot een kind 16 jaar is. Vanaf 16 jaar is er een kwalificatieplicht.

Leerplichtambtenaar (lpa)

Een leerplichtambtenaar heeft drie taken: (1) leerlingen stimuleren om naar school te gaan, (2) vrijstellingen van onderwijs beoordelen en (3) handhaven bij (onterecht) schoolverzuim. Daarvoor gebruikt de leerplichtambtenaar gegevens over in- en uitschrijvingen van leerlingen.

Kwalificatieplicht

De kwalificatieplicht betekent dat jongeren naar school moeten totdat zij een startkwalificatie hebben. De kwalificatieplicht geldt niet meer als de scholier 18 jaar is. Voor kinderen in het speciaal onderwijs zijn er uitzonderingen.

Intern begeleider (IB’er) en zorgcoördinator

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg in het primair onderwijs. In het voortgezet onderwijs noemen we dat de zorgcoördinator. Hij of zij helpt leerkrachten en ouders bij hulpvragen. Deze persoon voert gesprekken, organiseert de hulp en begeleidt soms ook zelf de kinderen.

Informatieplicht

Dit betekent dat school verplicht is om jou als ouder te vertellen hoe het gaat met jouw kind. Dit kan informatie zijn over de ontwikkeling van jouw kind, maar ook als er iets is gebeurd op school. Het betekent ook dat jij als ouder alles aan school moet vertellen dat belangrijk is om goed onderwijs te kunnen geven.

Handelingsverlegen

Dit betekent dat de school een kind niet de ondersteuning kan geven die het nodig heeft. School moet dit altijd eerst goed onderzoeken, samen met de ouders en het kind.

Extra ondersteuning

Extra ondersteuning is specialistischer dan basisondersteuning. Deze ondersteuning is voor enkele leerlingen. Het verschilt per school welke extra ondersteuning er is. Dat hangt namelijk af van de kennis van de leraren die op school werken. In het schoolondersteuningsprofiel lees je welke basisondersteuning en welke extra ondersteuning de school aanbiedt.

Coördinator Onderwijs Ondersteuning (COO)

De coördinator Onderwijs Ondersteuning (COO) regelt alle ondersteuning voor de leerlingen. Deze persoon houdt in de gaten hoe het gaat met de ondersteuning en heeft daarvoor contact met leerlingen, ouders, docenten en (externe) hulpverleners.

Basisondersteuning

Basisondersteuning is de hulp die alle scholen aan alle kinderen kunnen geven. De scholen in Hoeksche Waard hebben samen afgesproken wat zij aanbieden als basisondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan hulp voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie. Ben je nieuwsgierig wat de basisondersteuning in Hoeksche Waard is? De samenvatting zie je in onderstaande infographic. De volledige versie lees je in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Hoeksche Waard. Klik op deze link om het te bekijken.