Passend Onderwijs

Alle kinderen in Nederland hebben recht op goed onderwijs. Vanaf 5 jaar moeten ze naar school. Dan zijn ze namelijk leerplichtig.

De meeste kinderen kunnen de lessen op school goed volgen. Sommige kinderen hebben extra hulp nodig. Ze leren beter met een andere uitleg, andere lesboeken, of een rustige plek in de school. Dat noemen we: passend onderwijs.

In de Hoeksche waard willen we passend onderwijs zoveel mogelijk op de school in de buurt regelen. Zo ontdekken kinderen dat iedereen anders is en anders leert. En dat je elkaar kunt helpen bij het leren.

Via het Samenwerkingsverband helpen we scholen om meer te leren over onderwerpen zoals hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie of complex gedrag. En via het Samenwerkingsverband ontvangt school per leerling een vast bedrag voor extra hulp in de klas of voor het kopen van speciale lesmaterialen.

Soms is er hele precieze hulp nodig voor een kind. Dat kan te veel vragen van de school in de buurt. Gelukkig is er dan meestal een plekje vrij op één van de scholen voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs in de Hoeksche Waard. Met passend onderwijs zorgen we er samen voor dat elk kind in de Hoeksche Waard goed kan leren op school!

Maak jij je weleens zorgen om je kind?

Maak jij je wel eens zorgen om je kind? Je bent niet de enige. Je wil je kind graag helpen aan een goede en fijne schooltijd, maar soms roept dit vragen op. Want hoe weet je of het goed gaat op school? En of je kind wel aansluiting heeft in de klas? Of, wat kun je doen als het niet zo lekker loopt met de leerkracht? Of als je kind extra hulp nodig heeft?

Bij het Oudersteunpunt kun je terecht met ál je vragen en zorgen over het onderwijs. Dat kunnen grote vragen zijn, bijvoorbeeld wanneer je kind niet meer naar school wil en je je afvraagt wat de opties zijn. Maar, we helpen je ook bij ‘kleine’ zorgen, zoals het vinden van een middelbare school die past bij jouw kind.

Met de antwoorden en verhalen op deze website laten we je zien dat geen enkele vraag vreemd is. Wij zijn er om jou te helpen. Samen zorgen we ervoor dat het onderwijs past bij jouw kind.

Stel je vraag meteen via whatsapp of kijk bij de vragen en antwoorden op deze website.

Wat betekent Passend onderwijs?

Passend onderwijs betekent dat alle kinderen een plek krijgen op een school die bij ze past. Het liefste in de buurt en binnen het Samenwerkingsverband waar jouw woonplaats onder valt. Passend onderwijs zorgt ervoor dat elk kind het beste uit zichzelf kan halen. Ook als zij daar extra ondersteuning bij nodig hebben.

What does Appropriate Education mean?

Appropriate education means that all children are given a place at a school that suits them. Preferably in the neighbourhood and within the Partnership that includes your place of residence. Appropriate education ensures that every child can get the best out of themselves. Even if they need extra support.

Basisonderwijs – Wat is passend onderwijs?

   

Voortgezet onderwijs – Wat is passend onderwijs?