Ik zoek een school

Ben je op zoek naar een school voor je kind? Hieronder zie je een aantal vragen en antwoorden over dit thema. Bijvoorbeeld wat je moet doen als je kind bij de opvang al extra ondersteuning krijgt en je dit ook op school wil regelen. Maar ook hoe je een school kiest, wie je moet spreken over passend onderwijs en wat de verschillen zijn tussen de middelbare scholen in de regio.

Heb je een andere vraag? Laat het ons weten, we helpen je graag!

Kan ik mijn kind zelf aanmelden bij een school voor speciaal (basis of voortgezet) onderwijs?

Soms is het heel duidelijk dat jouw kind ondersteuning nodig heeft die een reguliere basisschool niet kan bieden. Je kunt je kind niet zelf aanmelden bij een school voor speciaal (basis of voortgezet) onderwijs. Daar is een toelaatbaarheidsverklaring voor nodig. Hoe je die aanvraagt, hangt af van de situatie waarin je je bevindt.

Situatie 1: Mijn kind gaat nog niet naar school

Dan kan je dit melden via de kinderopvang of peuterspeelzaal. Als je kind hier niet naar toe gaat kun je contact opnemen met de ondersteuningscommissie van het Samenwerkingsverband. Via de kinderopvang, peuterspeelzaal of ondersteuningscommissie kan er een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd worden.

Situatie 2: Mijn kind gaat al naar een ‘gewone’ (reguliere) school

Als je kind op een ‘gewone’ (reguliere) school zit is het belangrijk dat je eerst in gesprek gaat met de school waar je kind nu op zit. Samen kijk je of school jouw kind nog op een andere manier kan helpen. Is er extra ondersteuning nodig? Dan moet de school een ontwikkelingsperspectief opstellen.

Soms kom je er na een tijdje achter dat de extra ondersteuning niet genoeg helpt. Misschien heeft jouw kind meer structuur nodig, meer persoonlijke aandacht, of een plek om tot rust te komen. Dan zou een school voor speciaal onderwijs (SO) of speciaal basisonderwijs (SBO) wel eens beter kunnen passen.

Dit bespreek je tijdens het multidisciplinair overleg (MDO). Bij dat overleg is ook iemand aanwezig van een school voor SO of SBO. Deze persoon denkt mee of het SO of SBO de juiste plek is voor jouw kind.

Mijn kind krijgt extra ondersteuning op de opvang. Hoe regel ik dat ook op school?

Krijgt jouw kind op de kinderopvang extra ondersteuning? Dan is het slim om alvast contact op te nemen met de basisschool. De basisschool die je uitkiest voor jouw kind heeft dan de tijd om alles uit te zoeken. School heeft namelijk tijd nodig om te kijken hoe zij de ondersteuning over kunnen nemen. Vaak vragen ze of ze mogen observeren op de opvang. Daar moet je toestemming voor geven. Het is fijn als je die toestemming geeft. Zo help je de school om jouw kind te begrijpen en te kunnen ondersteunen.

Multidisciplinair overleg

Is het duidelijk dat je kind op de basisschool extra ondersteuning nodig heeft? Dan vindt er een multidisciplinair overleg (MDO) plaats. De eerste keer is dit overleg nog voordat je kind begint op de nieuwe school. Samen spreek je af hoe je kind wordt ondersteund. Maar ook door wie en voor hoe lang. Je kunt een de medewerker van de opvang bij het gesprek vragen. Zij kan vanuit haar rol helpen bij een goede overdracht. Tijdens het schooljaar bespreek je in het MDO hoe het gaat en welke ondersteuning nodig is.

Wat als de nieuwe school de ondersteuning niet kan bieden?
Het kan zijn dat de school denkt dat zij jouw kind niet goed kunnen ondersteunen. Dan gelden de afspraken rondom de zorgplicht. School gaat samen met jou op zoek naar een goede plek voor jouw kind. Passend onderwijs betekent dat we voor ieder kind een plek vinden die goed past. Het liefst zo dicht mogelijk bij huis.  En binnen het Samenwerkingsverband waar jouw woonplaats bij hoort.

Met wie moet ik in gesprek om passend onderwijs voor mijn kind te regelen?

Passend onderwijs ziet er voor elk kind anders uit. Er zijn daarom veel verschillende mensen die zich bezighouden met passend onderwijs.

Mijn kind gaat al naar school
Als je kind al op school zit, ga je als eerste in gesprek met de leerkracht*. Plan hier een rustig moment voor in. Het kan fijn zijn als de IB-er of zorgcoördinator van school erbij is. Kijk voor tips bij de vraag: ‘Hoe bereid ik me goed voor op een gesprek met de leerkracht?’ Het kan ook helpen om met andere ouders te praten die in dezelfde situatie zitten.

Mijn kind gaat nog niet naar school
Dan is het slim om toch alvast te praten met de school waar je je kind in wil schrijven. School kan dan inschatten of zij jouw kind de goede hulp kunnen geven. Ook andere experts kunnen met je meedenken, zoals een logopedist of jeugdarts. Dat gebeurt meestal tijdens een multidisciplinair overleg (MDO).

Hulp bij het gesprek

Vaak helpt het om je verhaal te doen bij iemand die onafhankelijk is. Iemand die naar je luistert en met je meekijkt naar de mogelijkheden. Daarvoor kun je terecht bij het ouder- en jeugdsteunpunt. Samen bedenk je wat er nodig is voor jouw kind. Als je wil kan het ouder- en jeugdsteunpunt een gesprek tussen jou en de school regelen.

*In het basisonderwijs noemen we deze persoon een leerkracht. In het middelbaar onderwijs is dit de mentor. Waar ‘leerkracht’ staat, mag je dus ook ‘mentor’ invullen.

 

Ik ben het niet eens met mijn kind over welke school het beste bij hem/haar past. Hoe pakken we dit samen aan?

Het is lastig als je het niet eens bent over de school die het beste past. Een school kies je niet zomaar. Probeer elkaar daarom eerst te begrijpen. Spreek af dat jullie samen nadenken over wat jullie belangrijk vinden bij een school. Doe dit zonder er een school bij te bedenken.

Stap 1. Wat vind jij belangrijk? Wat vind je kind belangrijk?

De volgende vragen kunnen jullie helpen:

 • Wat heeft mijn kind nodig? (Of voor je kind: ‘Wat heb ik nodig om goed te kunnen leren?’)
 • Een school die bij jouw kind past, wat heeft/doet die school? (Of voor je kind: ‘Een school die mij past, wat heeft/doet die school?’)

Met wie kunnen jullie hier samen over praten? Zijn er oudere broers, zussen, neven, nichten of buren die je kunt vragen naar hun school? Als je weet wat jullie belangrijk vinden, kun je kijken welke school dit ook belangrijk vindt. Kijk vooral ook naar elkaars lijst. Wat zijn de verschillen? Wat vind jij belangrijk maar jouw kind niet? Of juist andersom? Probeer elkaar te begrijpen.

Stap 2. Maak een top 5

Als het goed is hebben jullie nu allebei een lijst met dingen die je belangrijk vindt aan een school. Maak hiervan een top 5. Wat zijn de 5 allerbelangrijkste dingen? Bekijk elkaars top 5 en kijk of je ook samen een top 5 kunt maken. Bijvoorbeeld:

 1. Een kleine school
 2. Niet langer dan 30 minuten fietsen
 3. Veel zelfstandig werken en in kleine groepjes
 4. Mensen die ik ken zitten op die school
 5. Creatieve vakken

Stap 3. Op zoek naar een school

Jullie hebben nu een top 5. Hiermee kun je op zoek naar een school die daarbij past. Hadden jullie allebei al een school bedacht? Bekijk dan hoe goed die school bij de top 5 past. Als jullie top 5 heel erg verschillend was, dan is het logisch dat jullie op een andere school uitkomen. Praat hier samen over. Maak per school een lijst met voor- en nadelen. Dit helpt bij het kiezen.

Vergeet niet om langs te gaan bij de school. De sfeer kan bij jouw kind passen, of juist niet. Ga je samen naar een open dag? Bedenk dan van tevoren waar jullie op willen letten. Dat mogen natuurlijk verschillende dingen zijn. Maar op een open dag is zoveel te zien, dat het fijn is om dit van tevoren te bedenken.

Stap 4. In gesprek met school

Door te praten met school ontdek je of het goed past. Hieronder zie je een lijst met voorbeeldvragen. Dit kan je helpen bij het gesprek. Praat met je kind over de vragen die jullie willen stellen. Het kan zo maar zijn dat je kind hele andere dingen wil weten dan jij.

 • Hoe ziet de overdracht van de basisschool naar de middelbare school eruit?
 • Is er een kennismaking met de nieuwe klas?
 • Als mijn kind niet in de les komt, ziet de school dat dan?
 • Kan ik samen met mijn vrienden in 1 klas ingedeeld worden?
 • Hoe volgen jullie de ontwikkeling van mijn kind?
 • Hoe is passend onderwijs georganiseerd en geregeld?
 • Hoe verloopt het contact met de ouders?
 • Is er alleen contact met de mentor of ook met de zorgcoördinator?
 • Hoe vroeg beginnen de lessen? En wat gebeurt er als ik te laat kom?


Stap 5. Trek een conclusie

Samen hebben jullie bedacht wat jullie belangrijk vinden in een school. Jullie hebben een top 5 gemaakt. Daarna hebben jullie scholen bekeken en met mensen op de scholen gepraat. Het kan zijn dat jullie nu dezelfde school zouden kiezen. Maar het kan ook dat jullie nog steeds anders denken. Praat hier over en trek samen een conclusie. Blijf erover praten en probeer elkaar te begrijpen. Het is belangrijk dat jullie een school vinden waar je kind zin heeft om naar toe te gaan.

Welke middelbare scholen zijn er in mijn buurt? En wat zijn de verschillen?

Hieronder zie je de middelbare scholen in de regio Hoeksche Waard. Je ziet wat elke school uniek maakt. Zo krijg je al een eerste idee wat bij jou en je kind past. Voor meer informatie kijk eens op de website van deze scholen.

Actief College VMBO

Polderlaan 5, Oud-Beijerland

0186-612 130

Home – Actief College


De Willem van Oranje

mavo/havo: tto/vwo: tto atheneum en gymnasium

Randweg 2 en Polderlaan 2, Oud-Beijerland 0186-634 343

Home – CSG Willem van Oranje – Mavo, Havo, Vwo en tweetalig onderwijs in Oud-Beijerland (dewillem.nl)


Hoeksch Lyceum

mavo/havo/vwo: atheneum en gymnasium

Hoefsmid 1, Oud-Beijerland

0186-617 522

Home – Hoeksch Lyceum


Yuverta VMBO

Rijksstraatweg 30B, Klaaswaal

0186-572 000

Yuverta vmbo Klaaswaal


Hoe kom ik erachter of een school mijn kind goed kan ondersteunen?

Soms kun je dit al op internet vinden of hoor je het op een open dag. Maar het is altijd belangrijk om te praten met de intern begeleider, de directeur of de zorgcoördinator van de school. Zorg dat je duidelijk zegt wat voor hulp jouw kind nodig heeft. Wees zo eerlijk mogelijk. Dit helpt de school om te kijken of ze jouw kind kunnen helpen.

Wissel je van school en kreeg je kind op de vorige school ook hulp? Geef dan toestemming aan de oude school om deze informatie door te geven aan de nieuwe school. Met die informatie kan de nieuwe school kijken of ze jouw kind kunnen helpen.

Waar moet ik op letten als ik een school uitzoek voor mijn kind?

Als eerste moet je weten wat jouw kind nodig heeft. Soms weet je dat al bij het aanmelden. Maar soms merk je dat pas later, dat is niet erg. Begin met kijken wat een school voor jouw kind zou kunnen doen. Sommige hulp moet de school altijd kunnen geven. Dat heet de basisondersteuning. Maar kijk ook goed wat de school voor jouw kind kan doen als er extra ondersteuning nodig is. Dat staat in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Je vindt het SOP in de schoolgids of apart op de website van de school. Kun je het SOP niet vinden? Vraag er dan om bij de school.

Kijk rustig rond bij verschillende scholen voordat je je kind ergens aanmeldt. Vraag daarbij om een kennismakingsgesprek met de directeur of intern begeleider (IB’er). Vraag hen welke hulp de school vaak geeft. Hoe denken ze erover om iets extra’s voor een leerling te doen? Je kunt ook andere ouders vragen of zij tevreden zijn over de school.

Meestal krijg je ook een rondleiding door de school. Hoe vind je de sfeer? Voelt het goed en past het bij jou en je kind? Neem je kind mee en let erop hoe ze contact maken met je kind. Dit helpt je om te ontdekken of de school past bij jou en jouw kind.

Wanneer mag mijn kind van school wisselen?

Er zijn geen landelijke regels over het wisselen van school. Je mag zelf kiezen voor een school en als je van school wil veranderen hoef je dus geen toestemming te vragen. Er zijn ook geen wetten die zeggen wanneer je van school mag wisselen. Je mag je dus altijd aanmelden bij een andere school. Ook middenin een schooljaar. Maar elke school beslist zelf wanneer een leerling tijdens het schooljaar aangenomen wordt. Sommige scholen zeggen dat het alleen mag als je verhuist of als je kind speciaal onderwijs moet gaan volgen. Deze ‘regels’ kunnen per school verschillen. Vraag dit altijd goed na.