Hulp Hoeksche Waard

In de Hoeksche Waard zitten diverse hulpverleners met verschillende deskundigheid. Ook leggen we u uit wat Bouw! en Kurzweil voor uw kind kan betekenen. We stellen deze aan u voor.

Ondersteuning voor leerlingen met Dyslexie op de scholen in de Hoeksche Waard.

Bouw! is een programma dat leerlingen ondersteunt bij het leren lezen om zo leesproblemen te voorkomen. Het is wetenschappelijk bewezen dat het leerlingen kan helpen betere leesresultaten te behalen. Om te zorgen dat alle kinderen in de Hoeksche Waard goede lezers worden investeert het samenwerkingsverband in een licentie Bouw! voor alle scholen.  

Kurzweil is een compenserend hulpmiddel dat ondersteuning geeft aan leerlingen met dyslexie en andere lees- en/of spellingproblemen. Met Kurzweil kan een leerling zelfstandig lezen op het eigen niveau en makkelijker goed schrijven. Het samenwerkingsverband zorgt ervoor dat alle leerlingen in de Hoeksche Waard met Kurzweil kunnen werken.

Ouders | Dyslexie Centraal

Auris

Als je doof of slechthorend bent, heeft dat invloed op wie je bent. En op je rol in de samenleving. Hetzelfde geldt als je een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebt. Wanneer jij of je omgeving daardoor hinder ervaart, kun je bij Auris terecht. Onze medewerkers zijn experts in horen, spreken en taal. Samen zorgen wij dat jij je optimaal ontwikkelt. Zo kan jij effectief meedoen aan de samenleving.

Koninklijke Auris Groep – Experts in spraak, taal en gehoor

VISIO

Wat ziet mijn leerling en wat niet? Zijn er aanpassingen nodig in de klas? Vinden mijn klasgenoten mijn hulpmiddelen niet raar? Wordt mijn zoon sneller gepest, omdat hij blind is? Kan mijn dochtertje meedoen met gym?

Als een kind met een visuele beperking regulier onderwijs volgt, gaan heel veel schoolzaken gewoon zoals ze altijd gaan. Sommige dingen gaan anders. Dat kan vragen oproepen bij u als leerkracht of ouder, maar ook bij uw kind of bij een medeleerling. Bij Koninklijke Visio hebben we gespecialiseerde leerkrachten die deze vragen kunnen beantwoorden en die een leerling met een visuele beperking begeleiden bij alle schoolzaken die een beetje anders zijn. Deze ambulant onderwijskundig begeleiders (aob ’ers) ondersteunen niet alleen de leerling, maar vooral  ook de leerkracht(en) en de school.

Koninklijke Visio – Expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen – Blindeninstituut – Koninklijke Visio

Visio_Ambulant Onderwijs Begeleiding.pdf

Zie hieronder de video’s:

Filmpje AOB

Filmpje CVI

Filmpje school Rotterdam

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Wil een kind graag op voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan theater doen, maar is er in het gezin te weinig geld? Het jeugdfonds Sport & Cultuur helpt. Kijk voor de voorwaarden van Gemeente Hoeksche Waard op onderstaande website om aan te melden.

Thuis weinig geld? Het Jeugdfonds helpt!

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld van kinderen (tot 18 jaar) waar thuis tijdelijk of langdurig weinig geld is, zodat ook zij mee kunnen doen. Wanneer er schulden zijn, een gezin moet rondkomen van een uitkering of door de huidige veranderingen geldzorgen heeft: het Jeugdfonds Sport en Cultuur kan helpen!

Zuid-Holland | Jeugdfonds Sport & Cultuur (jeugdfondssportencultuur.nl)

It takes a village to raise a child

Je herkent het vast wel… waar haal je inspiratie vandaan om iets leuks te gaan doen met je kind? Waar vind je inspiratie dichtbij huis over opvoeden en opgroeien? Waar kun je even bijpraten met andere ouders over de fase waarin jullie zitten. Peuter, kleuter of misschien al wel jong volwassene. Op al deze vragen en nog meer vind je misschien wel een antwoord op deze site.

Kortom, Oudershw.nl is er voor alle ouders uit de Hoeksche Waard. Wees welkom!

Jong Hoeksche Waard

Je komt ons, de Jongerenwerkers van Jong Hoeksche Waard, tegen op straat, in de jongerencentra op het eiland en bij allerlei activiteiten die we met en voor jongeren organiseren. Samen zorgen we zo voor een Hoeksche Waard waarin iedereen mee kan doen en kansen krijgt. We gaan daarbij uit van jouw kracht en mogelijkheden. Ons startpunt is altijd wat jij kunt, want talenten zijn er genoeg.

Jong Hoeksche Waard Home – Jong Hoeksche Waard

DIGI Taalhuis

Digittaalhuis Hoeksche Waard zet zich in om mensen te helpen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen, computeren en/of spreken in het Nederlands en hierin hun dagelijks leven door gehinderd worden. Het is niet nodig om je te schamen als je niet zo goed kan lezen of als je niet met de computer kan werken. Er is taalbegeleiding, er zijn oefenmogelijkheden en vrijwilligers om je te helpen. Onthoud dat je niet de enige bent. Het is leuk, gezellig en nuttig om in de Bibliotheek te leren lezen. En er gaat een wereld voor je open!

DigiTaalhuis (bibliotheekhoekschewaard.nl)

Buurtgezinnen

Buurtgezinnen is een initiatief gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen. Gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast.

Wanneer dingen tegen zitten en problemen zich opstapelen, hoeft er maar iets te gebeuren of de emmer loopt over. Dan lukt het niet meer om altijd voldoende tijd en aandacht aan de kinderen te besteden. Of aan jezelf. Dan kan een steungezin in de buurt een uitkomst zijn. Een gezin waar jouw kinderen regelmatig welkom zijn, zodat jij op adem kan komen. Mocht je vragen hebben of meer informatie willen, neem contact op met Thirza Barth (coördinator Buurtgezinnen) via 06-43139468

thirza@buurtgezinnen.nl. www.buurtgezinnen.nl www.facebook.com/Buurtgezinnen.in.HW

Jeugdteam Hoeksche Waard

Kinderen en jongeren verdienen het om prettig en veilig op te groeien. Gelukkig lukt dat bij de meesten op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren. Maar soms lukt het ook niet en is er tijdelijk extra hulp nodig. Kinderen van 0 tot 18 jaar en hun opvoeders kunnen dan terecht bij het Jeugdteam.

www.jeugdteamhw.nl

https://www.ouder-jeugdsteunpunthw.nl/app/uploads/2023/09/Clientbrochure-JT-HW-2022.pdf

Wijkteam Hoeksche Waard

Het wijkteam geeft inwoners van 18 jaar en ouder informatie en advies én beantwoordt vragen over hulp op een breed terrein van welzijn en zorg. Sommige situaties vragen meer tijd om opgelost te worden. In dat geval gaat een medewerker van het wijkteam met de hulpvrager in gesprek om tot een passende oplossing te komen. Het uitgangspunt is altijd dat de hulpvrager de regie over het eigen leven houdt of weer krijgt.

Eén gezin – één plan – één regisseur

Wat doet het wijkteam? – Wijkteam (wijkteamhw.nl) | 088-647 1818

MEE

Onafhankelijke cliëntondersteuning MEE Plus geeft gratis informatie, advies en algemene ondersteuning aan mensen met een beperking en hun omgeving. We doen dit op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, zorg, jeugdzorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. Zie voor meer informatie: https://www.meeplus.nl/onafhankelijke_clientondersteuning/

MEE Mantelzorg biedt in de Hoeksche Waard specifieke ondersteuning aan mantelzorgers. Ze kunnen helpen met informatie, advies, en emotionele steun. Daarnaast organiseren ze activiteiten en trainingen om de belasting van mantelzorgers te verminderen zoals individuele ondersteuning, cursussen, en themabijeenkomsten. Ze verstrekken ook informatie over regelingen en voorzieningen die relevant zijn voor mantelzorgers in deze regio zoals respijtzorg.

Informatie en of contact:

www.helpmijzorgenvoor.nl | http://www.wijkteamhw.nl | https://www.meeplus.nl/mee-mantelzorg/ | info@wijkteamhw.nl | telefoonnummer 088-647 1818

MEE Diagnostiek Wanneer je een familielid hebt of wanneer je zelf denkt dat u een verstandelijke beperking, autisme of niet aangeboren hersenletsel heeft en vastloopt in het dagelijks leven, kan je aangemeld worden voor een psychodiagnostisch onderzoek bij MEE Plus. Bij dit onderzoek wordt de voorgeschiedenis van jou of jouw familielid uitgebreid uitgevraagd en wordt er gekeken naar het intelligentieniveau en naar de zelfredzaamheid. Het verslag wat van het onderzoek gemaakt wordt, kan o.a. gebruikt worden voor de onderbouwing voor een WMO-indicatie of een WLZ-indicatie. Zie voor meer informatie: https://www.meeplus.nl/diagnostiek-en-consultatie-gedragsdeskundigen/

MEE Integrale Vroeghulp bestaat uit een team van deskundigen van verschillende organisaties. Zij houden zich bezig met vragen over de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar en van te vroeg geboren kinderen. Zie voor meer informatie: https://www.meerotterdamrijnmond.nl/nieuws/integrale-vroeghulp

U kunt MEE Plus bereiken door te mailen naar servicebureau@meeplus.nl of te bellen naar het Servicebureau: 0181-333 507.

Wijkteam HW: Brusjescursus 8-12 jarigen.

Heb jij een broer(tje) of zus(je) met een beperking, ziekte of verslaving? Dan ben jij Brus! Vaak is het thuis gezellig, maar soms is het ook wel eens lastig. Speciaal voor mij is een cursus brussen. Je leert andere kinderen kennen die ook Brus zijn. Samen kon je 6x bij elkaar en leer je van elkaar. De cursus is voor alle brusjes van 8- 12 jaar die wonen in de Hoeksche Waard. Lees voor meer informatie deze folder. https://www.ouder-jeugdsteunpunthw.nl/app/uploads/2024/03/HW-Brusjescursus-speciaal-voor-mij-2024-3.pdf

Café GEZIen

Café GEZIeN HW is een kennis- en ontmoetingscafé in de Hoeksche Waard georganiseerd door ouders en jeugdprofessionals voor ouders, opa’s en oma’s en verzorgers met een kind met of zonder zorgvraag. Café GEZIeN HW organiseert bijeenkomsten, die worden afgewisseld met inloop-momenten en met de aanwezigheid bij ‘Bakkie in de Buurt’ van Welzijn Hoeksche Waard. De bijeenkomsten hebben een thema en aan de hand van zo’n thema worden kennis, tips en ervaringen uitgewisseld. 

cafegezienhw

Leerplicht en voortijdig schoolverlaten ZHZ

De schoolperiode is voor veel mensen een leuke periode om op terug te kijken. Je leert op school veel dingen voor het eerst, zoals lezen en schrijven en ook het maken van vrienden. Helaas is naar school gaan of een opleiding volgen niet voor iedereen vanzelfsprekend en de weg naar een droomberoep niet altijd even makkelijk. Dat kan verschillende redenen hebben. We noemen er een paar: een leerling wordt gepest, kan niet meekomen met de lesstof, voelt zich thuis meer nodig dan op school of kan zich niet goed concentreren.

LVS draagt er in de regio Zuid-Holland Zuid zorg voor dat zoveel mogelijk jongeren, die daartoe in staat zijn, het onderwijs met een startkwalificatie verlaten. Wij doen dit door het houden van toezicht op naleving van de Leerplichtwet en door voortijdig schoolverlaters te ondersteunen en te begeleiden naar onderwijs, de arbeidsmarkt of de meest passende plek in de samenleving.

LVS zhz – Home