Website steunpunt ouder/jeugd

Welkom op ons Ouder- en Jeugdsteunpunt. Op deze website vindt u informatie over het basis- en voorgezet onderwijs in de Hoeksche Waard en hoe we extra ondersteuning voor leerlingen vormgeven. Ook vindt u hier informatie over Jeugdhulp en opvoedondersteuning in de Hoeksche Waard. We leggen begrippen uit, zoals wat is een Samenwerkingsverband. U vindt er informatie over onze scholen, zoals hoe je je kunt aanmelden en wat uw rechten en plichten zijn. Kortom, u treft er alles aan wat de Hoeksche Waard te bieden heeft op het gebied van onderwijs en ondersteuning.

Stel je vraag meteen via whatsapp of kijk bij de vragen en antwoorden op deze website.

Wat is Passend Onderwijs?

In Nederland mogen kinderen naar de basisschool als ze 4 jaar oud zijn. Vanaf 5 jaar moeten ze naar school, dan zijn kinderen leerplichtig. Alle kinderen in Nederland hebben recht op goed onderwijs. Veel kinderen kunnen de lessen op school goed volgen, maar sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig. Denk hierbij aan extra of andere uitleg, aangepaste lesstof, of een rustige plek in de school. Ook zijn er soms aanpassingen nodig in de school, bijvoorbeeld voor leerlingen in een rolstoel. In de Hoeksche Waard proberen we extra ondersteuning en aanpassingen voor kinderen zoveel als mogelijk op de reguliere school in de buurt te organiseren. We vinden het namelijk belangrijk dat kinderen leren dat iedereen anders is, dat iedereen ontwikkelingsmogelijkheden heeft en dat je elkaar kunt helpen. We noemen dat inclusiever onderwijs. In ons beleidsplan (Ondersteuningsplan 2022-2026) kun je daar meer over lezen. Het komt voor dat de ondersteuning teveel vraagt van een reguliere school, in dat geval kunnen kinderen terecht op één van onze scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO). Meer gespecialiseerd onderwijs bieden ze op de Ark, een school voor speciaal onderwijs (SO). Dit is een cluster 3 school. Via deze linken kunt u meer lezen over de scholen voor speciaal(basis)onderwijs in de Hoeksche Waard. Wilt u meer weten over Cluster 3 onderwijs, en de andere vormen van Cluster onderwijs in Nederland (1, 2, en 4), lees dan de handleiding aanmelden bij het Samenwerkingsverband voor ouders/verzorgers op de website van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs in Hoeksche Waard.

Passend onderwijs in regio Hoeksche Waard

Ons motto is: ‘Samen op ons Eiland’. We streven er namelijk naar dat alle kinderen die in de Hoeksche Waard wonen, hier ook onderwijs kunnen volgen. We maken daar werk van door scholen te ondersteunen, nascholing te bieden en door samen te werken met het Jeugdteam.

Soms lukt het niet om op ons eiland de meest passende ondersteuning te bieden. Het komt een enkele voor dat een gespecialiseerde voorziening in bijvoorbeeld Dordrecht of Rotterdam, beter is voor de ontwikkeling van een kind. Kinderen die gebruik maken van een vorm van gespecialiseerd onderwijs, hebben recht op leerlingenvervoer. De gemeente Hoeksche Waard regelt dat.

Aan de hand van veel gestelde vragen kunt u meer informatie vinden over bepaalde onderwerpen. Het komt voor dat informatie er dubbel in staat, omdat bepaalde antwoorden op bepaalde vragen overlappen. 

We bieden speciaal (basis) onderwijs

Er zijn verschillende scholen speciaal (basis of voortgezet) onderwijs in de regio. Met een toelaatbaarheidsverklaring kan een kind daar toegelaten worden.

We luisteren naar jou

We betrekken ouders actief bij het zoeken naar passend onderwijs. Dat vinden we erg belangrijk. Zij kennen hun kind het beste.

We kijken wat een kind nodig heeft

We betrekken ouders actief bij het zoeken naar passend onderwijs. Dat vinden we erg belangrijk. Zij kennen hun kind het beste.

We helpen de leerkracht

We geloven dat de leerkracht veel kan doen voor de ontwikkeling van een kind. Daar helpen we de leerkracht zo goed mogelijk bij, door bijvoorbeeld scholing.

We gaan voor ‘inclusiever’onderwijs

We willen passend onderwijs zoveel mogelijk op de school in de buurt regelen. Zo ontdekken kinderen dat iedereen anders is en anders leert. En dat je elkaar kunt helpen bij het leren. Dat noemen we inclusiever onderwijs.

We kijken wat de omgeving kan doen

We kijken of er hulp is in het netwerk of de omgeving van een kind. Als het nodig is werken we bijvoorbeeld samen met schoolmaatschappelijk werk.